Coufal František

profesor Slovanského gymnázia

Coufal František - profesor Slovanského gymnázia

(nar. 29. března 1853 ve Vísce u Litovle; zemřel v Olomouci 17. dubna 1927) absolvoval Slovanské gymnázium v roce 1873 a následně studoval na FF UKF v Praze. V letech 1876-1885 byl profesorem na gymnáziu v Přerově, poté do roku 1889 v Kroměříži a následujících 25 let byl profesorem českého jazyka na Slovanském gymnáziu Olomouc.