Čech František, ing. - loutkoherec a režisér, zakladatel olomoucké Kašpárkovy říše

loutkoherec a režisér, zakladatel olomoucké Kašpárkovy říše

Čech František, ing. - loutkoherec a režisér, zakladatel olomoucké Kašpárkovy říše

(nar. 8. května 1898 v Olomouci – Hejčíně; zemřel v Olomouci 19. listopadu 1951) studoval na olomoucké České reálce, již absolvoval v maturitním ročníku 1916. Následně na ČVUT v Praze vystudoval chemické inženýrství. Specializoval se na cukrovarnictví (Všetuly u Holešova, Opava a po válce trvale v Olomouci). Okouzlila jej loutkami oživená pohádka. Dne 4. ledna 1920 založil Kašpárkovu říši, působící pod hlavičkou Sokola. František Čech vydal tiskem přes 80 her pro loutky. Za války se seznámil s loutkářským výtvarníkem Vojtěchem Cinybulkem, který pro jeho soubor psal hry, navrhoval dekorace i loutky.

František Čech věnoval loutkářství všechny své síly a schopnosti. Režíroval, organizoval, pracoval v ústředí lidové tvořivosti a na Loutkářské Chrudimi. Přednášel, redigoval loutkářské edice, zakládal v kraji nové amatérské soubory… Uprostřed tvůrčí práce dne 19. listopadu 1951 zemřel. Jeho odkaz však žije dál. Od roku 1973 se každé dva roky koná festival loutkářských souborů Čechova Olomouc. A Kašpárkova říše rozdává v Olomouci radost nejmenším divákům, ale i dospělým, dosud.