Blažejová Eliška - učitelka, znalkyně regionální literatury

učitelka, znalkyně regionální literatury

Blažejová Eliška - učitelka, znalkyně regionální literatury

(nar. 14. října v Holíči) maturovala na Slovanském gymnáziu pod svým dívčím jménem Konečná. Poté studovala Pedagogickou fakultu UP. Po promoci působila na školách v pohraničí na severní Moravě, pak na Olomoucku a v r. 1961 v Olomouci na ZŠ Zeyerova ulice a a do odchodu do důchodu v r. 1983na ZŠ Ul. 8. května Byla fakultní učitelkou a zastávala funkci okresní metodičky pro literární výchovu na základních školách. Věnovala se problematice školních knihoven, recitačním a literárním soutěžím. Velké znalosti o literárním místopisu uplatňovala při literárních exkurzích. Je členkou VSMO a byla členkou výboru Literární sekce od jejího založení. Aktivně pracuje i v Literárním klubu Olomouc. Zajímá se o činnost bibliofilů a o Klub přátel výtvarného umění. Je autorkou metodického textu pro školy "Literární Olomouc aneb deset procházek po literárněhistorických místech Olomouce“.