Bezloja Alois - ředitel učitelského ústavu v Brně

ředitel učitelského ústavu v Brně

Bezloja Alois - ředitel učitelského ústavu v Brně

(nar. 19. listopadu 1881 v Grycově; zemřel v Brně 3. února 1948) patří k úspěšným maturantům Slovanského gymnázia z roku 1902. Po vysokoškolských studiích matematiky a fyziky vyučoval těmto předmětům na gymnáziu Jakuba Škody v Přerově. Ve válečných letech 1915 - 1918 byl prozatímním správcem přerovského Učitelského ústavu. V roce 1920 přešel na učitelský ústav v Teplicích v Čechách a v roce 1925 do Slezské Ostravy. Od roku 1932 byl ředitelem Učitelského ústavu v Brně. Během své učitelské praxe hojně publikoval v odborných pedagogických časopisech.