Bartocha Rostislav

profesor SGO, filolog, historik a překladatel

Bartocha Rostislav - profesor SGO, filolog, historik a překladatel

(nar. 9. dubna 1896 v Olomouci; zemřel tamtéž 10. ledna 1978) je legendou Slovanského gymnázia (společně se svým otce prof. Josefem Bartochou zde pedagogicky působili 57 let!!). Sám zde učil 35 let francouzštinu, latinu a němčinu. Zabýval se dějinami olomouckého školství a VSMO. Publikoval rovněž mnoho bibliografických a literárně kritických studií dějepisných (např. Jan Ošťádal, Od svobody ke svobody, První hanácké muzeum). Velmi příznivě ovlivňoval kulturní a hudební život školy. Byl členem výboru pro oslavy jubileí SGO v letech 1947, 1957 a 1967, měl zásadní podíl na vydání jubilejních almanachů, které jsou dobovým zdrojem informací z historie olomouckého školství.