Přijímací zkoušky nanečisto

21. února 2023
Všechny aktuality

V sobotu  1. dubna 2023 od 8:00 hodin proběhnou na Slovanském gymnáziu přijímací zkoušky nanečisto pro všechny typy studia. Zkouška se bude skládat z testu z matematiky a testu z českého jazyka a literatury.

Zkoušky jsou určeny pro účastníky přípravných kurzů, kteří jsou již automaticky přihlášeni k této  přijímací zkoušce nanečisto, proto se již nepřihlašují přes elektronický formulář.

Dále se mohou přihlásit další zájemci, a to pouze ti, kteří podají přihlášku ke studiu na Slovanské gymnázium. Cena pro tyto zájemce činí 200 Kč. Platba proběhne v hotovosti v den konání přijímací zkoušky v 8:00 hodin. Připravte si, prosím, přesnou částku, abychom urychlili administrativní část zkoušky.

Přihlášení bude možné od 15. 3. 2023 od 8:00 hodin prostřednictvím elektronického formuláře (odkazy níže). Kapacita je omezena.

Vyhodnocení přijímacích zkoušek bude zveřejněno na www.sgo.cz v úterý 4. dubna 2023 pod registračními čísly, které budou přiděleny v den konání zkoušky.