Přijímací řízení - důležité informace

29. ledna 2024
Všechny aktuality
Vážení přátelé,
jistě si pamatujete, co za šílený zmatek způsobily v loňském roce nepravdivé články některých novinářů k přijímacímu řízení na střední školy. Byli líní ověřit si fakta a tak složitou situaci v Praze zobecnili na celou Českou republiku. Vyvolali tak vlnu naprosto zbytečné paniky v naší veřejnosti. 
Od té doby se mnohé změnilo. Ne snad, že by někdo narychlo postavil nové školy. Změnila se však procedura samotného přijímacího řízení. Směřuje k digitalizaci celého procesu a umožňuje letos poprvé podat přihlášku elektronicky. Objevují se však články, dovolím si parafrázovat "...můžete elektronicky, ale papír je papír...". Poněkud tak uniká, že letos rodiče podávají tři přihlášky. Sekretariáty škol, zvláště těch velkých, mají už několik týdnů těžkou hlavu z toho, jak vše zvládnou, pokud rodiče elektronickou přihlášku odmítnou.
 
Dovolím si tedy apelovat na všechny potenciální uchazeče o studium na středních školách, aby v maximální míře využili cestu digitální přihlášky.
 
Proč?
1. Budou mít po celou dobu naprostý přehled o průběhu přijímacího řízení.
2. Nebudou muset obíhat tři školy.
3. Nebudou muset navštěvovat pobočky České pošty a spoléhat se na její problematické služby.
 
Vzhledem k tomu, že škola jako je ta naše bude letos administrovat až tisíc přihlášek, vzniká u těch papírových větší pravděpodobnost chybovosti. Pracovnic na sekretariátech nepřibylo a lhůta pro podání přihlášek se zkrátila o deset dní.
Podat přihlášku digitální cestou je tedy v zájmu nejen těch, kteří se ke zkouškám chystají, ale i celkového korektního průběhu přijímacího řízení.
 
RNDr. Radim Slouka, ředitel školy