Studijní obory

Čtyřleté studium

Kód studia 79-41-K/41 Gymnázium

  • Pro žáky devátých tříd základních škol, druhých ročníků nižšího stupně šestiletého gymnázia a čtvrtých ročníků nižšího stupně osmiletého gymnázia.
  • Výuka probíhá podle Školního vzdělávacího programu Slovanského gymnázia.

Šestileté studium

Kód studia 79-43-K/61 Dvojjazyčné gymnázium

  • Pro žáky sedmých tříd základních škol a druhých ročníků nižšího stupně osmiletého gymnázia.
  • Studium na dvojjazyčné česko-francouzské sekci.
  • Výuka probíhá podle Školního vzdělávacího programu Slovanského gymnázia.

Osmileté studium

Kód studia 79-41-K/81 Gymnázium

  • Pro žáky pátých tříd základních škol.
  • Výuka probíhá podle Školního vzdělávacího programu Slovanského gymnázia.

Studujte na Slovanském gymnáziu