bg
img
Kontakty

Slovanské gymnázium Olomouc
třída Jiřího z Poděbrad 13
771 11 Olomouc

telefon: 588 501 111
fax: 588 501 231
e-mail: sgo@sgo.cz
číslo dat. schránky:  b57fdgu

GPS Loc:
 49°35'42.755"N
 17°15'47.324"E

Česko-francouzská sekce
Pasteurova 19

772 00 Olomouc

telefon: 588 501 331
e-mail: sgo@sgo.czGPS Loc:
 49°35'58.992"N
 17°16'19.766"E

 

Podrobné kontakty »

Zobrazit na mapě »

Nejčtenější články
:: Suplování ::
:: Rozvrhy tříd ::
:: Všeobecné informace ::
:: Rozvrhy učitelů ::
:: Kontakty ::
:: Stránky předmětů ::
:: Dokumenty ::
:: Fotografie školy ::
:: Charakteristika studia ::
Vítejte na stránkách Slovanského gymnázia Olomouc
Slovanské gymnázium je nejstarším českým gymnáziem na střední a severní Moravě. V současné době u nás studuje téměř tisíc studentů, a to nejen z Olomouckého kraje, ale i z krajů sousedních. Od svého založení v roce 1867 se díky kvalitě poskytované výuky zařadilo mezi nejlepší gymnázia v naší vlasti.

Škola sídlí ve dvou rozlehlých budovách. V kmenové budově na třídě Jiřího z Poděbrad 13 je umístěno ředitelství, třídy čtyřletého studia a vyšších ročníků osmiletého studia. Na odloučeném pracovišti v Pasteurově ulici 19 sídlí česko-francouzská sekce a první čtyři ročníky osmiletého studia. V obou budovách naleznete nejen moderně vybavené učebny, ale i dvě knihovny jak s českými, tak i francouzskými tituly, dále tři učebny výpočetní techniky, laboratoře pro výuku chemie, fyziky a biologie a také tělocvičny a sportovní hřiště.

O kvalitní práci školy svědčí rovněž skutečnost, že obdržela čestný titul Zelená škola Olomouckého kraje a titul Škola pečující o talenty.
RNDr. Radim Slouka, ředitel Slovanského gymnázia
Aktuality
Vyhlášení voleb do Školské rady SGO

Ředitel Slovanského gymnázia Olomouc vyhlašuje na základě §167 zákona č. 561/2004 Sb.

 

volby do Školské rady Slovanského gymnázia Olomouc

 

na tři místa členů z řad zletilých studentů a zákonných zástupců studentů a na tři místa členů z řad učitelského sboru.

 

Volby proběhnou ve středu dne 1. října 2014 od 12:00 do 16:00 hod. ve volebních místnostech na obou budovách gymnázia.

Slovanský tyátr přivezl z Poděbrad tři ceny
Image

Dalšího velkého úspěchu se minulý týden dočkal náš divadelní soubor. Slovanský tyátr byl pozván se svou verzí Romea a Julie na prestižní přehlídku FEMAD v Poděbradech. 43. ročník festivalu, který vytváří paralelu Jiráskovu Hronovu a kde se prezentují špičkové inscenace tuzemského amatérského divadla, zastihl Tyátr ve skvělé formě. 

 

 

Valné shromáždění SR a třídní schůzky prvních ročníků

Ve středu 17. 9. 2014 se bude konat Valné shromáždění Sdružení rodičů SGO a třídní schůzky prvních ročníků.

Valné shromáždění SR SGO se koná v učebně fyziky tř. Jiřího z Poděbrad 13 (1. patro) od 16.00 hodin.

Třídní schůzky prvních ročníků tř. Jiřího z Poděbrad - 16.45 hod

Třídní schůzky prvních ročníků Pasteurova ulice - 17.00 hod

 

Dar pro dětskou onkologii

Jan Gottwald předal paní Hertě Mihálové, ředitelce nadace Šance Olomouc - nadace pro Dětskou onkologii FN v Olomouci, výtěžek z benefičního koncertu ve  výší 50.000.- Kč, který se konal na Svatém Kopečku u Olomouce v květnu 2013. Jelikož bylo do akce zapojeno mnoho subjektů, konečné vyúčtování proběhlo až v letošním roce. 

Comenius Penize str skolam ESF Horizont
2014 © Slovanské gymnázium Olomouc - Všechna práva vyhrazena - Design by kfm.cz s. r. o. - Powered by EasyPublisher - www.sgo.cz