bg
img
Kontakty

Slovanské gymnázium Olomouc
třída Jiřího z Poděbrad 13
771 11 Olomouc

telefon: 588 501 111
fax: 588 501 231
e-mail: sgo@sgo.cz
číslo dat. schránky:  b57fdgu

GPS Loc:
 49°35'42.755"N
 17°15'47.324"E

Česko-francouzská sekce
Pasteurova 19

772 00 Olomouc

telefon: 588 501 331
e-mail: sgo@sgo.czGPS Loc:
 49°35'58.992"N
 17°16'19.766"E

 

Podrobné kontakty »

Zobrazit na mapě »

Nejčtenější články
:: Suplování ::
:: Rozvrhy tříd ::
:: Všeobecné informace ::
:: Rozvrhy učitelů ::
:: Kontakty ::
:: Stránky předmětů ::
:: Dokumenty ::
:: Fotografie školy ::
:: Charakteristika studia ::
Vítejte na stránkách Slovanského gymnázia Olomouc
Slovanské gymnázium je nejstarším českým gymnáziem na střední a severní Moravě. V současné době u nás studuje téměř tisíc studentů, a to nejen z Olomouckého kraje, ale i z krajů sousedních. Od svého založení v roce 1867 se díky kvalitě poskytované výuky zařadilo mezi nejlepší gymnázia v naší vlasti.

Škola sídlí ve dvou rozlehlých budovách. V kmenové budově na třídě Jiřího z Poděbrad 13 je umístěno ředitelství, třídy čtyřletého studia a vyšších ročníků osmiletého studia. Na odloučeném pracovišti v Pasteurově ulici 19 sídlí česko-francouzská sekce a první čtyři ročníky osmiletého studia. V obou budovách naleznete nejen moderně vybavené učebny, ale i dvě knihovny jak s českými, tak i francouzskými tituly, dále tři učebny výpočetní techniky, laboratoře pro výuku chemie, fyziky a biologie a také tělocvičny a sportovní hřiště.

O kvalitní práci školy svědčí rovněž skutečnost, že obdržela čestný titul Zelená škola Olomouckého kraje a titul Škola pečující o talenty.
RNDr. Radim Slouka, ředitel Slovanského gymnázia
Aktuality
Prodloužení úředních hodin

V pondělí 9. 3. 2015 a ve středu 11. 3. 2015 jsou prodlouženy úřední hodiny sekretariátu na budově tř. Jiřího z Poděbrad 13, a to do 17 hodin.

 

Výsledek výběrového řízení „Dodávka ICT techniky – Slovanské gymnázium, Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13“
Výsledky školního kola MATEMATICKÉ OLYMPIÁDY
Přijímací řízení pro školní rok 2015/2016

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitel školy první kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 do oborů vzdělávání:

 

Čtyřleté studium  79-41-K/41 Gymnázium
počet přijímaných je 90 žáků

Kriteria pro přijetí čtyřleté studium

 

Šestileté studium  79-41-K/610 Gymnázium – vybrané předměty v cizím jazyce
počet přijímaných je 30 žáků

Kriteria pro přijetí šestileté studium

 

Osmileté studium 79-41-K/81 Gymnázium  
počet přijímaných je 30 žáků

 Kriteria pro přijetí osmileté studium

Schůze Rady Sdružení rodičů Slovanského gymnázia
Schůze Rady Sdružení rodičů SGO se koná ve středu  11. 3. 2015 od 16.00 hod. v laboratoři fyziky D214 na tř. J. z Poděbrad (nová část budovy, 1. patro). Schůze Rady Sdružení rodičů je veřejná.
 
 
Comenius Penize str skolam ESF Horizont
2015 © Slovanské gymnázium Olomouc - Všechna práva vyhrazena - Design by kfm.cz s. r. o. - Powered by EasyPublisher - www.sgo.cz