bg
img
Kontakty

Slovanské gymnázium Olomouc
třída Jiřího z Poděbrad 13
771 11 Olomouc

telefon: 588 501 111
fax: 588 501 231
e-mail: sgo@sgo.cz
číslo dat. schránky:  b57fdgu

GPS Loc:
 49°35'42.755"N
 17°15'47.324"E

Česko-francouzská sekce
Pasteurova 19

772 00 Olomouc

telefon: 588 501 331
e-mail: sgo@sgo.czGPS Loc:
 49°35'58.992"N
 17°16'19.766"E

 

Podrobné kontakty »

Zobrazit na mapě »

Nejčtenější články
:: Suplování ::
:: Rozvrhy tříd ::
:: Všeobecné informace ::
:: Rozvrhy učitelů ::
:: Stránky předmětů ::
:: Kontakty ::
:: Dokumenty ::
:: Fotografie školy ::
:: Charakteristika studia ::
Vítejte na stránkách Slovanského gymnázia Olomouc
Slovanské gymnázium je nejstarším českým gymnáziem na střední a severní Moravě. V současné době u nás studuje téměř tisíc studentů, a to nejen z Olomouckého kraje, ale i z krajů sousedních. Od svého založení v roce 1867 se díky kvalitě poskytované výuky zařadilo mezi nejlepší gymnázia v naší vlasti.

Škola sídlí ve dvou rozlehlých budovách. V kmenové budově na třídě Jiřího z Poděbrad 13 je umístěno ředitelství, třídy čtyřletého studia a vyšších ročníků osmiletého studia. Na odloučeném pracovišti v Pasteurově ulici 19 sídlí česko-francouzská sekce a první čtyři ročníky osmiletého studia. V obou budovách naleznete nejen moderně vybavené učebny, ale i dvě knihovny jak s českými, tak i francouzskými tituly, dále tři učebny výpočetní techniky, laboratoře pro výuku chemie, fyziky a biologie a také tělocvičny a sportovní hřiště.

O kvalitní práci školy svědčí rovněž skutečnost, že obdržela čestný titul Zelená škola Olomouckého kraje a titul Škola pečující o talenty.
RNDr. Radim Slouka, ředitel Slovanského gymnázia
Aktuality
Přijímací řízení pro školní rok 2015/2016

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitel školy první kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 do oborů vzdělávání:

 

Čtyřleté studium  79-41-K/41 Gymnázium
počet přijímaných je 90 žáků

 

Šestileté studium  79-41-K/610 Gymnázium – vybrané předměty v cizím jazyce
počet přijímaných je 30 žáků

 

Osmileté studium 79-41-K/81 Gymnázium  
počet přijímaných je 30 žáků

 

Maturitní ples - 29. 1. 2015 - třídy 8. A8 a 8. B8

Ve čtvrtek 29. ledna 2015 proběhne maturitní ples tříd 8. A8 a 8. B8. Ples se koná v Regionálním Centru Olomouc od 19.00 hodin. Cena vstupenky včetně místenky - v předprodeji 250 Kč, na místě 300 Kč. Předprodej vstupenek - tř. Jiřího z Poděbrad 13, 2. patro historické budovy, kabinet biologie, prof. Hanáková. Možnost rezervace na hanakova@sgo.cz. 

 

Den otevřených dveří na česko-francouzské sekci SGO
Den otevřených dveří na česko-francouzské sekci SGO se koná 23. ledna 2015 od 9 do 16 hodin.
Návštěvníci si mohou prohlédnout prostředí školy a nahlédnout do vyučovacích hodin, konkrétní informace o studiu budou podávány v 10, 12, 14 a 16 hodin.
Výběrové řízení na dodávku ICT techniky

Slovanské gymnázium Olomouc vyhlašuje výběrové řízení na dodávku ICT techniky v rámci projektu OP VK Chytří pomocníci ve výuce aneb využíváme ICT jednoduše a kreativněreg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0009.

 

Výzva k podání nabídek - MŠMT

Priloha č 1 - Tech specifikace Notebook

Priloha č 1 - Tech specifikace Tablet iOS

Priloha č 2 - Krycí list - Gymnázium Olomouc

Priloha č 3 - Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů - Gymnázium Olomouc

Priloha č 4 - Kupní smlouva - Gymnázium Olomouc

 

Schůze Rady Sdružení rodičů Slovanského gymnázia
Schůze Rady Sdružení rodičů SGO se koná ve středu  18. 2. 2015 od 16.00 hod. v laboratoři fyziky D214 na tř. J. z Poděbrad (nová část budovy, 1. patro). Schůze Rady Sdružení rodičů je veřejná.
 
 
Comenius Penize str skolam ESF Horizont
2015 © Slovanské gymnázium Olomouc - Všechna práva vyhrazena - Design by kfm.cz s. r. o. - Powered by EasyPublisher - www.sgo.cz