bg
img
Kontakty

Slovanské gymnázium Olomouc
třída Jiřího z Poděbrad 13
771 11 Olomouc

telefon: 588 501 111
fax: 588 501 231
e-mail: sgo@sgo.cz
číslo dat. schránky:  b57fdgu

GPS Loc:
 49°35'42.755"N
 17°15'47.324"E

Česko-francouzská sekce
Pasteurova 19

772 00 Olomouc

telefon: 588 501 331
e-mail: sgo@sgo.czGPS Loc:
 49°35'58.992"N
 17°16'19.766"E

 

Podrobné kontakty »

Zobrazit na mapě »

Nejčtenější články
:: Suplování ::
:: Rozvrhy tříd ::
:: Všeobecné informace ::
:: Rozvrhy učitelů ::
:: Kontakty ::
:: Stránky předmětů ::
:: Dokumenty ::
:: Fotografie školy ::
:: Charakteristika studia ::
Vítejte na stránkách Slovanského gymnázia Olomouc
Slovanské gymnázium je nejstarším českým gymnáziem na střední a severní Moravě. V současné době u nás studuje téměř tisíc studentů, a to nejen z Olomouckého kraje, ale i z krajů sousedních. Od svého založení v roce 1867 se díky kvalitě poskytované výuky zařadilo mezi nejlepší gymnázia v naší vlasti.

Škola sídlí ve dvou rozlehlých budovách. V kmenové budově na třídě Jiřího z Poděbrad 13 je umístěno ředitelství, třídy čtyřletého studia a vyšších ročníků osmiletého studia. Na odloučeném pracovišti v Pasteurově ulici 19 sídlí česko-francouzská sekce a první tři ročníky osmiletého studia. V obou budovách naleznete nejen moderně vybavené učebny, ale i dvě knihovny jak s českými, tak i francouzskými tituly, dále tři učebny výpočetní techniky, laboratoře pro výuku chemie, fyziky a biologie a také tělocvičny a sportovní hřiště.

O kvalitní práci školy svědčí rovněž skutečnost, že obdržela čestný titul Zelená škola Olomouckého kraje a titul Škola pečující o talenty.
RNDr. Radim Slouka, ředitel Slovanského gymnázia
Aktuality
Šestileté studium - 2. kolo přijímacího řízení

Seznam přijatých uchazečů - 2. kolo - šestileté studium

 

Zápisový lístek je nutno odevzdat nejpozději do úterý 7. června 2016.

Okresní kolo SOČ

Dne 11. 5. 2016 proběhlo na Pedagogické fakultě okresní kolo SOČ. Našim studentům se podařilo umístit se na vítězných pozicích. V oboru matematika skončil na prvním místě Jakub Dostál z 2. A následovaný Monikou Machalovou z 6. B8 a Martinem Vondrákem ze 4. B. V oboru fyzika skončila první Simona Górová z 6.B8, stejně zabodoval v oboru chemie Martin Vondrák. Obor zdravotnictví ovládl loňský vítěz národního kola Tomáš Heger ze 4. B. Skvělou práci v oboru umění vypracovaly Agáta Paličková a Barbora Skoumalová ze 7. A8, které se v nemalé konkurenci umístily druhé.

Vítězům gratulujeme a přejeme mnoho úspěchu v národním kole v červnu. 

Osmileté studium - přijetí po náhradním termínu
Možnost pronájmu tělocvičen Slovanského gymnázia ve školním roce 2016/2017

Obsazenost tělocvičen a volné hodiny k pronájmu:

Pronájem tělocvičny - tř. Jiřího z Poděbrad

Pronájem tělocvičny - Pasteurova

 V případě zájmu o pronájem tělocvičny kontaktujte sekretariát Slovanského gymnázia Olomouc na tř. Jiřího z Poděbrad 13, tel. 588 501 111

Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitel Slovanského gymnázia Olomouc druhé kolo přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017 do oborů vzdělávání:

79-43-K/61 Dvojjazyčné gymnázium (šestileté studium)

počet přijímaných žáků je 5

 

Termín pro odevzdání přihlášek je do pondělí 23. května 2016.

 

Kriteria pro přijetí na šestileté studium 2. kolo přijímacího řízení

 

 

Comenius ESF Horizont
             
2016 © Slovanské gymnázium Olomouc - Všechna práva vyhrazena - Design by kfm.cz s. r. o. - Powered by EasyPublisher - www.sgo.cz