bg
img
Kontakty

Slovanské gymnázium Olomouc
třída Jiřího z Poděbrad 13
771 11 Olomouc

telefon: 588 501 111
fax: 588 501 231
e-mail: sgo@sgo.cz
číslo dat. schránky:  b57fdgu

GPS Loc:
 49°35'42.755"N
 17°15'47.324"E

Česko-francouzská sekce
Pasteurova 19

772 00 Olomouc

telefon: 588 501 331
e-mail: sgo@sgo.czGPS Loc:
 49°35'58.992"N
 17°16'19.766"E

 

Podrobné kontakty »

Zobrazit na mapě »

Nejčtenější články
:: Suplování ::
:: Rozvrhy tříd ::
:: Všeobecné informace ::
:: Rozvrhy učitelů ::
:: Kontakty ::
:: Stránky předmětů ::
:: Dokumenty ::
:: Fotografie školy ::
:: Charakteristika studia ::
Vítejte na stránkách Slovanského gymnázia Olomouc
Slovanské gymnázium je nejstarším českým gymnáziem na střední a severní Moravě. V současné době u nás studuje téměř tisíc studentů, a to nejen z Olomouckého kraje, ale i z krajů sousedních. Od svého založení v roce 1867 se díky kvalitě poskytované výuky zařadilo mezi nejlepší gymnázia v naší vlasti.

Škola sídlí ve dvou rozlehlých budovách. V kmenové budově na třídě Jiřího z Poděbrad 13 je umístěno ředitelství, třídy čtyřletého studia a vyšších ročníků osmiletého studia. Na odloučeném pracovišti v Pasteurově ulici 19 sídlí česko-francouzská sekce a první tři ročníky osmiletého studia. V obou budovách naleznete nejen moderně vybavené učebny, ale i dvě knihovny jak s českými, tak i francouzskými tituly, dále tři učebny výpočetní techniky, laboratoře pro výuku chemie, fyziky a biologie a také tělocvičny a sportovní hřiště.

O kvalitní práci školy svědčí rovněž skutečnost, že obdržela čestný titul Zelená škola Olomouckého kraje a titul Škola pečující o talenty.
RNDr. Radim Slouka, ředitel Slovanského gymnázia
Aktuality
SLOVANSKÝ TYÁTR

Jestlipak víte, která je ta únorová neděle, kdy vám Tyátr hraje v podvečer?

28.února 2016 v 17 hodin  Gogol: Ženitba  DIVADLO NA CUCKY, Wurmova 

 
Lístky si, prosím, zajistěte přes web.  Těšíme se na vás.   režisér Vévoda a principálka Bičová
 
 
 
Vánoční koncert pro studenty nižšího gymnázia a česko-francouzské sekce - 21. 12. 2015
Proběhl  v rámci projektového dne v husitském kostele v Hodolanech. Účinkovali sólisté, Pěvecké uskupení amatérů (PUSA)  i orchestr SGO. Závěrečným zpěvem koled se přidali všichni přítomní. Záznam koncertu zde.
Úřední hodiny v době jarních prázdnin 15. 2. - 19. 2. 2016

 Sekretariát Slovanského gymnázia tř. Jiřího z Poděbrad 13

Úřední hodiny v době jarních prázdnin

 

Maturitní ples třídy 8. A8, 8. B8 a 6. AF
V pátek 26. února 2016 se od 18.30 hodin koná v RCO maturitní ples tříd 8. A8, 8. B8 a 6. AF. Vstupenky můžete zakoupit v kabinetě biologie, historická budova, 2. patro prof. M. Hanáková, rezervaci můžete provést na mailu hanakova@sgo.cz.
Vyhlášení přijímacího řízení

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitel Slovanského gymnázia Olomouc první kolo přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017 do oborů vzdělávání:

79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium)
počet přijímaných žáků je 90 

Kriteria pro přijetí na čtyřleté studium

 

79-43-K/61 Dvojjazyčné gymnázium (šestileté studium)
počet přijímaných žáků je 30

Kriteria pro přijetí na šestileté studium

79-41-K/81 Gymnázium (osmileté studium)
počet přijímaných žáků je 30

Kriteria pro přijetí na osmileté studium

Comenius ESF Horizont
             
2016 © Slovanské gymnázium Olomouc - Všechna práva vyhrazena - Design by kfm.cz s. r. o. - Powered by EasyPublisher - www.sgo.cz