Aktuální školní rok

Školní rok 2023–2024

Vyučující na ČFS:

Čeští vyučující
 
Mgr. Jarmila Beková, Ph.D. francouzský jazyk a literatura
Mgr. Zuzana Majerová francouzský jazyk a literatura
Mgr. Kristýna Křeháčková francouzský jazyk a literatura
RNDr. Dana Hubková matematika
Mgr. Olga Vogelová matematika, biologie
Mgr. Martin Ochmann fyzika
Mgr. Miroslav Vývoda chemie
Mgr. Martina Kohutová chemie
   
Francouzští vyučující
 
Benjamin Hildenbrand dějepis, zeměpis
Cécille Françoise Paděra francouzský jazyk a literatura, francouzská konverzace
   
Koordinátoři předmětů vyučovaných ve francouzském jazyce pro dvojjazyčná gymnázia ČR:
Matematika RNDr. Dana Hubková 
Dějepis, zeměpis Benjamin Hildenbrand
   
Třídní učitelé  
1. AF Mgr. Olga Vogelová
2. AF Mgr. Zuzana Majerová
3. AF RNDr. Dana Hubková
4. AF Mgr. Renata Jirková
5. AF Mgr. Jarmila Beková, Ph.D.
6. AF Mgr. Kristýna Křeháčková

Aktivity a významné události:

 • Pro nastupující žáky prvního ročníku je už tradičně pořádána akce na podporu francouzského jazyka. Noví žáci třídy 1. AF se účastní různých frankofonních aktivit za přítomnosti vyučujících a lektorů francouzského jazyka. Jde o proniknutí do základů jazyka, motivování žáků ke studiu a ukázat francouzštinu i jinou formou než ve školních lavicích.

 • V tomto školním roce nás čeká pokračování realizace našich výměnných pobytů ve Francii. Podařilo se nám obnovit kontakty přerušené covidovou pandemií, oslovit naše kolegy na partnerských školách a zahájit realizaci této velmi důležité aktivity, která je nedílnou součástí výuky na naší česko-francouzské sekci.
  Nabízí se výměny:
  1. AF – collège Nanteuil
  2. AF – collège Vaugelas Meximieux
  3. AF – lycée Besançon
  Na základě kontaktů s Francouzským institutem Praha se nabízí další výměnný pobyt s francouzským regionem Pas de Calais.

 • Tak jako každoročně, i letošní 6. AF absolvuje literárně-historickou exkurzi v Praze. V rámci zachování frankofonního rázu se nově organizuje návštěva studentů společnosti BlueLink international CZ s.r.o., která je členem skupiny Air-France, kde mají studenti možnost seznámit se s organizací a fungováním mezinárodní firmy. Studenti si mohou ověřit zejména uplatnění francouzského jazyka v mezinárodní firmě.

 • V letošním roce žáci česko-francouzské sekce navazují na velice úspěšnou činnost frankofonního divadla Les Tréteaux, v současnosti pod vedením profesorky J. Bekové a za dohledu bývalého kolegy V. A. Bláhy. Součástí divadelního kroužku bude i velmi úspěšná část – scénické čtení pod vedením J. Bekové.

 • Významnou akcí letošního podzimu je návštěva Evropského parlamentu v Bruselu a beseda s europoslankyní M. Šojdrovou, které se účastní žáci tříd 3. AF a 5. AF. Tato akce se uskuteční za velmi významné podpory našeho absolventa Milana Žondry, který v Bruselu působí.

 • V měsíci březnu se naši žáci opět zúčastní frankofonního festivalu Bonjour Olomouc, pořádaného UP Olomouc.

 • V následujícím roce budeme dále podporovat novou frankofonní aktivitu, která vznikla z iniciativy Francouzského institutu Praha a Francouzské ambasády v Praze – program Kundera. Jde o reciproční měsíční pobyty českých a francouzských studentů. Čeští studenti studují a poznávají život na jednom francouzském lyceu a zejména tráví pobyt se svými korespondenty. Ti pak následně tráví měsíční pobyt na příslušném českém gymnáziu. Tento program dává velkou možnost našim studentům uplatnit získané vědomosti ve francouzském jazyce a motivovat je k dalšímu studiu.


Školní rok 2022/2023

Čeští vyučující
 
Mgr. Jarmila Beková, Ph.D. francouzský jazyk a literatura
Mgr. Zuzana Majerová francouzský jazyk a literatura
Mgr. Kristýna Křeháčková francouzský jazyk a literatura
RNDr. Dana Hubková matematika
Mgr. Olga Vogelová matematika, biologie
Mgr. Martin Ochmann fyzika
Mgr. Miroslav Vývoda chemie
M.A. Vladimír Antonín Bláha, MBA francouzský jazyk a literatura
   
Francouzští vyučující
 
Benjamin Hildenbrand dějepis, zeměpis
Cécille Françoise Paděra francouzský jazyk a literatura, francouzská konverzace
   
Koordinátoři předmětů vyučovaných ve francouzském jazyce pro bilingvní sekce ČR
Matematika RNDr. Dana Hubková 
Dějepis, zeměpis Benjamin Hildenbrand
   
Třídní učitelé  
1. AF Mgr. Zuzana Majerová
2. AF RNDr. Dana Hubková
3. AF Mgr. Renata Jirková
4. AF Mgr. Jarmila Beková, Ph.D.
5. AF Mgr. Kristýna Křeháčková
6. AF Mgr. Olga Vogelová

 

Celkový počet žáků na Česko-francouzské sekci Slovanského gymnázia: 161

 

Aktivity a významné události:

 • V samém závěru školního roku se studenti 3. AF a 4. AF mohli přesvědčit, jak kouzelná je Francie, zvlášť když rozumíte a dokážete se domluvit! Naše putování voňavou Provence jsme začali v Monacu, jeho slavném okruhu F1 a oceánografickém muzeu. V Grasse jsme na vlastní oči viděli výrobu světoznámých parfémů, navštívili jsme letoviska Saint-Tropez, Marseille, Cannes, Toulon, Nice. Projížďka lodí nám otevřela malebná zákoutí Calanques, objevili jsme středověkou vesnici Saint-Paul-de-Vence, ochutnali místní speciality, vykoupali se ve Středozemním moři. Zážitků bylo mnoho a těšíme se na další v tomto roce.

 • Pro nastupující žáky prvního ročníku je už tradičně pořádána akce na podporu francouzského jazyce. Noví žáci třídy 1. AF se účastní různých frankofonních aktivit za přítomnosti vyučujících a lektorů francouzského jazyka. Jde o proniknutí do základů jazyka, namotivovat žáky ke studiu a ukázat francouzštinu i jinou formou než ve školních lavicích.

 • Na začátku školního roku jsme navázali na tradici exkurzí do Francie a uspořádali pro žáky současné 2. AF a 3. AF exkurzi do Paříže. Bylo to jejich první seznámení s Francií v rámci studia a jak jinak, než s hlavním městem. Cílem poznávání byly nejen světoznámé památky, ale i méně známá místa, jako např. Musée arts et métiers. Neméně důležité bylo i to, že si všichni mohli ověřit své znalosti (i neznalosti) ve francouzském jazyce a budou o to více motivováni pro další studium.

 • V tomto školním roce nás čeká restartování našich výměnných pobytů ve Francii. Podařilo se nám obnovit kontakty přerušené covidovou pandemií, oslovit naše kolegy na partnerských školách a zahájit realizaci této velmi důležité aktivity, která je nedílnou součástí výuky na naší česko-francouzské sekci.
  Nabízí se výměny:  
  1. AF collège Nanteuil
  3. AF lycée Dijon
  4. AF a 5. AF lycée Besançon 
 • Tak jako každoročně, i letošní 6. AF úspěšně absolvovala literárně-historickou exkurzi v Praze. Třída mimo centrum Prahy s židovským městem navštívila i Národní divadlo, Poslaneckou sněmovnu, Valdštejnský palác se Senátem a Francouzský institut. Nově navštívili studenti i společnost BlueLink International CZ, s. r. o., která je členem skupiny Air-France, kde měli možnost poznat uplatnění francouzského jazyka v mezinárodní firmě.

Přejeme jim, aby váš letošní školní rok byl stejně úspěšný, jako vaše exkurze. Bonne chance!

 

Školní rok 2021/2022

Vyučující na ČFS

Čeští vyučující

Mgr. Zuzana Majerová

francouzština

FR + NJ

Mgr. Kristýna Křeháčková

francouzština

FJ

Mgr. Jarmila Beková, Ph.D.

francouzština

FR + ČJ

PaedDr. Jana Látalová

zeměpis

RNDr. Dana Hubková

matematika

M

Mgr. Olga Vogelová

matematika, biologie

M + Bi

MGr. Martin Ochmann

fyzika

Vladimír Antonin Bláha, M.A., MBA

francouzština

Fj

Mgr. Miroslav Vývoda

chemie,
zástupce ředitele SGO

Ch

 

Francouzští vyučující:

Benjamin Hildenbrand

dějepis, zeměpis

Cécille Françoise Paděra

francouzština a franc. literatura, francouzská konverzace

 

Třídní učitelé:             1.AF    RNDr. Dana Hubková

                                 2.AF    Mgr. Renata Jirková

                                 3.AF    Mgr. Jarmila Beková, Ph.D.

                                 4.AF    Mgr. Kristýna Křeháčková

                                 5.AF    Mgr. Olga Vogelová

                                 6.AF    Mgr. Zuzana Majerová

 

Aktivity a významné události:

 

poslední prázdninový týden se v prostorách francouzské sekce Slovanského gymnázia v Olomouci konala netradiční akce. Jelikož se uplynulý školní rok probíhal ve znamení pandemie a distanční výuky, rozhodlo se vedení SGO alespoň částečně kompenzovat absenci školních a mimoškolních aktivit zaměřených na prohloubení znalostí francouzského jazyka a pro studenty prvního a druhého ročníku uspořádalo speciální příměstský tábor se zaměřením na francouzštinu.

Cílem tábora nebylo pouze zábavnou formou „oprášit“ dosud osvojené znalosti cizího jazyka, naučit se něco nového, ale také lépe se navzájem poznat a obnovit schopnost spolupráce v kolektivu a zažít své spolužáky a profesory trochu jinak než při klasické školní výuce.   

Letní kemp se nesl v duchu známé soutěže Fort Boyard. Studenti v týmech získávali body, které následně měnili za pevnostní peníze. Za ty u Maman Furie (ekvivalent moudrého otce Fura) nakoupili indicie vedoucí ke koncovému slovu. Aktivity byly různorodé, všechny vedené ve francouzštině, oficiálním jazyku pevnosti, nejen díky profesorům francouzštiny, ale také rodilým mluvčím. Mohli si tak společně zazpívat francouzskou píseň, zkusit zahrát divadlo, pilovali francouzskou výslovnost ve školním nahrávacím studiu i gramatiku při jazykových cvičeních, skládali pexeso, odpovídali na otázky jeu de l'oie, hráli scénky. Nesměly chybět ani tradiční francouzské sporty, jakými jsou pétanque a quilles.

Tento kemp byl příležitostí poznat školu, své profesory i spolužáky jinak. Školní zahrada se tak proměnila v trempskou osadu s táborákem a špekáčky, multimediální učebna v kinosál s pravou francouzskou komedií a v tělocvičně se jednu noc i spalo. Protože nejen láska prochází žaludkem, jedno odpoledne bylo věnováno soutěži o nejlepší vafli.

Aby se studenti lépe poznali, každý den byl vylosován nový kapitán týmu, který náhodně přiřazoval své členy. Všichni ale hráli společně a na konci se mohli radovat z pokladu, jejž otevřelo slovo hôtel. Kde jinde tedy mohl být poklad ukryt než v jídelně.

 

 • pro nastupující žáky prvního ročníku je už tradičně pořádána akce na podporu francouzského jazyce. Noví žáci třídy 1.AF se účastní různých frankofonních aktivit za přítomnosti vyučujících a lektorů francouzského jazyka. Jde o proniknutí do základů jazyka, namotivovat žáky ke studiu a ukázat francouzštinu i jinou formou než ve školních lavicích.

 

 • dne 4.11.2021 bylo Slovanskému gymnáziu Olomouc v budově francouzského velvyslanectví v Praze slavnostně předáno ocenění LabelFrance Éducation udělované za dlouhodobě vynikající úroveň výuky francouzského jazyka ve 3. až 6. ročníku šestiletého česko-francouzského studia.

Toto ocenění předal škole velvyslanec Francouzské republiky, jeho excelence Alexis Dutertre.

V letošním roce se Slovanskému gymnáziu podařilo získat také ocenění Le Label d´excellence des filières d’enseignement bilingue francophone, tedy ocenění udělované výjimečným školám s excelentní úrovní dvojjazyčného vyučování ve francouzském a českém jazyce.

 Certifikát LabelFrance Éducation získala škola již počtvrté za sebou v nepřerušené řadě od roku 2012, kdy jej získala jako jedna z prvních osmi škol na světě.

 

Školní rok 2020/2021

V březnu 2012 se česko-francouzská sekce zařadila mezi desítku bilingvních frankofonních sekcí celého světa, kterým byl udělen certifikát LabelFranceEducation. Tento certifikát je udělován školám s vynikající úrovní výuky francouzského jazyka, školám, které dlouhodobě vykazují vynikající výsledky ve výuce. Certifikát je nutno každé 3 roky obhajovat. V roce 2015 bylo toto ocenění obhájeno,  stejně tak v roce 2018.

 

Vyučující na ČFS

Čeští vyučující

Mgr. Zuzana Majerová

francouzština

FR + NJ

Mgr. Zuzana Hildebrand, Ph. D.

francouzština

FJ

Mgr. Kristýna Křeháčková

francouzština

FJ

Mgr. Jarmila Beková, Ph.D.

francouzština

FR + ČJ

PaedDr. Jana Látalová

zeměpis

Z +TV

RNDr. Dana Hubková

matematika

M

Mgr. Olga Vogelová

matematika, biologie

M + Bi

MGr. Martin Ochmann

fyzika

M.A. Vladimír Antonín Bláha, MBA

francouzština

Fj

Mgr. Miroslav Vývoda

chemie,
zástupce ředitele SGO

Ch

 

Francouzští vyučující:

Benjamin Hildenbrand

dějepis, zeměpis

Cécille Françoise Paděra

francouzština a franc. literatura

 

PARTNERSKÉ ŠKOLY VE FRANCII:

Lycée Louis Pergaud, Besançon

Collège Jean Renoir, Neuville sur Saône

Collège Guillaume Calle Nanteuil le Haudouin

 

Co nás čeká ve školním roce 2020/2021

 

- znovuoživení frankofonního divadelního souboru pod názvem Les Tréteaux

- příprava a realizace distanční výuky v prostředí Teams

 

Úspěchy studentů ČFS ve školním roce 2019-2020

Pod vedením Isabelle a Simona Flambeaux se zúčastnil divadelní kroužek česko-francouzské sekce  mezinárodní přehlídky frankofonních divadel v Aradu v Rumunsku.

 

Významné akce na česko-francouzské sekci v roce 2019–2020

 26. 9. 2019 – Speak Dating – Den evropských jazyků – 15–18 hodin, Horní náměstí, pod radnicí  (B. Hildenbrand)

 10.10. – 16.10. -   Studijní výměnný pobyt žáků z Neuville sûr Saône ( Collège Jean Renoir)       v Olomouci pro třídu 2.AF

 21.–22. 11.      –    Zkouška DELF Scolaire kategorie A1, A2, B1, B2 pro žáky ZŠ a SŠ olomouckého regionu, písemná a ústní část + studenti 4.AF SGO
  

 30. 11. – Den otevřených dveří (9–13 hod.)

 13. 1. 2020 – Návštěva ředitele Sciences-Po v Dijonu Lukáš Macek, MA – prezentace pomaturitního studia žákům 5.AF a 6.AF ve Francii.

 11. 2. 2020 – Jednání ředitelů škol, zástupců ČFS, Francouzského institutu v Praze a MŠMT – řešení problematiky česko-francouzských sekcí, úprava maturit

 7. 3.-13. 3. – Festival francouzské kultury – Bonjour Olomouc

                              4.3. – po stopách Amélie z Montmartru – filmový maraton věnovaný   

                                        tvorbě J.P. Jueneta

                              9.3. – Speak-dating – možnost poznat francouzský jazyk s rodilým mluvčím. Obou akcí se aktivně účastnil prof. Benjamin Hildenbrand.

 Školy uzavřeny.

V měsíci květnu se žáci maturitních ročníků účastnili  konzultací.

Školní rok 2019/2020

V březnu 2012 se česko-francouzská sekce zařadila mezi desítku bilingvních frankofonních sekcí celého světa, kterým byl udělen certifikát LabelFranceEducation. Tento certifikát je udělován školám s vynikající úrovní výuky francouzského jazyka, školám, které dlouhodobě vykazují vynikající výsledky ve výuce. Certifikát je nutno každé 3 roky obhajovat. V roce 2015 bylo toto ocenění obhájeno,  stejně tak v roce 2018.

Vyučující na ČFS

Čeští vyučující

Mgr. Zuzana Majerová

francouzština

FR + NJ

Mgr. Lenka Utíkalová

francouzština

FR + VV

Mgr. Jarmila Beková, Ph.D.

francouzština

FR + ČJ

PaedDr. Jana Látalová

zeměpis

Z +TV

RNDr. Dana Hubková

matematika

M

Mgr. Olga Vogelová

matematika, biologie

M + Bi

MGr. Martin Ochmann

fyzika

Mgr. Miroslav Vývoda

chemie,
zástupce ředitele SGO

Ch

 

Francouzští vyučující:

Benjamin Hildenbrand

dějepis, zeměpis

Isabelle Flambeaux

francouzština, francouzská konverzace

Cécille Françoise Paděra

francouzština a franc. literatura

 

PARTNERSKÉ ŠKOLY VE FRANCII:

Lycée Louis Pergaud, Besançon

Collège Jean Renoir, Neuville sur Saône

Collège Guillaume Calle Nanteuil le Haudouin

 

PLÁNOVANÉ STUDIJNÍ VÝMĚNNÉ POBYTY VE ŠKOLNÍM ROCE 2019-2020: 

Collège Guillaume Calle Nanteuil le Haudouin

třída 1. AF

Collège Jean Renoir, Neuville sur Saône

třída 2. AF

Lycée Louis Pergaud, Besançon

třída 3. AF

 

 

Školní rok 2018/2019

V březnu 2012 se česko-francouzská sekce zařadila mezi desítku bilingvních frankofonních sekcí celého světa, kterým byl udělen certifikát LabelFranceEducation. Tento certifikát je udělován školám s vynikající úrovní výuky francouzského jazyka, školám, které dlouhodobě vykazují vynikající výsledky ve výuce. Certifikát je nutno každé 3 roky obhajovat. V roce 2015 bylo toto ocenění obhájeno,  stejně tak v roce 2018.

 

Vyučující na ČFS

Čeští vyučující:

 Mgr. Zuzana Majerová

francouzština FR + NJ  

Mgr. Lenka Bičová

francouzština

FR + OV

Mgr. Jarmila Beková, Ph.D.

francouzština

FR + ČJ

PaedDr. Jana Látalová

zeměpis

Z +TV

RNDr. Dana Hubková

matematika

M

Mgr. Olga Vogelová

matematika, biologie

M + Bi

Bc. Olga Smetanová

fyzika, chemie

F + Ch

Mgr. Jarmila Weinlichová

fyzika

Fy + M

Mgr. Miroslav Vývoda

chemie, zástupce ředitele SGO

Ch + M

 

Francouzští vyučující:

 Benjamin Hildenbrand

dějepis, zeměpis  

Isabelle Flambeaux

francouzština a franc. literatura

Cécille Françoise Paděra

francouzština, francouzská konverzace

 

 

PARTNERSKÉ ŠKOLY VE FRANCII:

Lycée Louis Pergaud, Besançon

Collège Jean Renoir, Neuville sur Saône

Collège Croix de Metz, Toul

 

 

PLÁNOVANÉ STUDIJNÍ VÝMĚNNÉ POBYTY VE ŠKOLNÍM ROCE 2018-2019: 

Collège Croix de Metz, Toul

třída 1. AF

Collège Jean Renoir, Neuville sur Saône

třída 2. AF

Lycée Louis Pergaud, Besançon

třída 3. AF

 

 

Školní rok 2017/2018

V březnu 2012 se česko-francouzská sekce zařadila mezi desítku bilingvních frankofonních sekcí celého světa, kterým byl udělen certifikát LabelFranceEducation. Tento certifikát je udělován školám s vynikající úrovní výuky francouzského jazyka, školám, které dlouhodobě vykazují vynikající výsledky ve výuce. Certifikát je nutno každé 3 roky obhajovat. V roce 2015 bylo toto ocenění obhájeno na další 3 roky.

 

Vyučující na ČFS

Čeští vyučující: 

    francouzština FR + NJ
  Mgr. Lenka Bičová francouzština FR + OV
  Mgr. Jarmila Beková, Ph.D. francouzština FR + ČJ
  PaedDr. Jana Látalová zeměpis Z +TV
  RNDr. Dana Hubková matematika M
  Mgr. Olga Vogelová matematika, biologie M + Bi
  Bc. Olga Vogelová fyzika F + Ch
  Mgr. Jarmila Weinlichová fyzika Fy + M
  Mgr. Miroslav Vývoda chemie, zástupce ředitele SGO Ch + M

 

Francouzští vyučující:

  Benjamin Hildenbrand dějepis, zeměpis  
  Isabelle Flambeaux francouzština a literatura  
  Cécille Françoise Paděra francouzština, francouzská konverzace  

 

PARTNERSKÉ ŠKOLY VE FRANCII:

Lycée Louis Pergaud, Besançon

Collège Jean Renoir, Neuville sur Saône

Lycée Gustave Eiffel, Dijon

Collège Croix de Metz, Toul

 

PLÁNOVANÉ STUDIJNÍ VÝMĚNNÉ POBYTY VE ŠKOLNÍM ROCE 2017-2018: 

Collège Croix de Metz, Toul třída 1. AF
Collège Jean Renoir, Neuville sur Saône třída 2. AF
Lycée Louis Perguad, Besançon třída 3. AF
Lycée Gustave Eiffel, Dijon

třída 4. AF

 

Školní rok 2016/2017

V březnu 2012 se česko-francouzská sekce zařadila mezi desítku bilingvních frankofonních sekcí celého světa, kterým byl udělen certifikát LabelFranceEducation. Tento certifikát je udělován školám s vynikající úrovní výuky francouzského jazyka, školám, které dlouhodobě vykazují vynikající výsledky ve výuce. Certifikát je nutno každé 3 roky obhajovat. V roce 2015 bylo toto ocenění obhájeno na další 3 roky.

 

Úspěchy studentů ČFS ve školním roce 2016–2017

Účast na Mezinárodním divadelním festivalu frankofonních divadelních souborů v Pécsi v Maďarsku s prof. Fr. Legrand-Claudet.

Zielona Góra v Polsku (Teatr Lubuski) –mezinárodní filmový festival.

Účast: P. Steiner, A. Hojgrová, A. Prášilová; ped. dozor Fr. Legrand-Claudet.

Film žáků ČFS získal Cenu publika a zvláštní ocenění poroty.

 

Frankofonie 2017 – každoročně vypisovaná výtvarná soutěž s celostátní účastí vyhlašovaná francouzským zastoupením v ČR (velvyslanectví, Francouzský institut).

Ve školním kole se soutěže zúčastnili všichni studenti česko-francouzské sekce (a zájemci z jiných typů studia), do soutěže byla poslána reprezentativní kolekce.

Žáci ČFS získali ocenění ve výtvarné a vědomostní soutěži; Předání cen žákům ČFS – Victoria Chajdová, a Daniel Borůvka – se uskutečnilo v Praze na Ministerstvu zahraničních věcí v Černínském paláci. Soutěž obeslala prof. J. Ketmanová.

 

Soutěž ve čtení francouzské poezie (Francouzský institut Praha) Soutěžící žáci: Nikola Holíková (3.AF), Prokop Steiner (4.AF), Viktorie Štverková (3.AF) Pedagogický doprovod: J. Beková, Fr. Legrand-Claudet