Příspěvky Sdružení rodičů Slovanského gymnázia

24. září 2021
Všechny aktuality

Vážení rodiče,

dne 15. 9. 2021se konalo Valné shromáždění Sdružení rodičů SGO, které mimo jiné schválilo i rozpočet pro školní rok 2021/22 a s ním související výši příspěvku od rodičů studentů.

Příspěvek:

  • 500 Kč za žáka/studenta
  • máte-li na SGO více dětí, pak každý mladší sourozenec přispívá 300 Kč.

Jménem Sdružení rodičů Vás prosíme o uhrazení příspěvku do 31. 10. 2021.

Třídní učitelé mohou vybrat příspěvky v hotovosti za celou třídu.

Další možnosti úhrady jsou následující:

 1. bezhotovostně na účet Sdružení rodičů 2301671472/2010

Při tomto způsobu platby je nezbytné platbu do textu pro příjemce identifikovat a to následovně:

Jménem+příjmením potomka + aktuální třídou.

Vzor:

Josef Novák 3. C

V případě sourozenců takto:

Eva a Adam Novákovi 1. A8, 2. B

 

Bezhotovostní platby jsou párovány ručně, proto Vás prosím o součinnost s identifikací.

 

 2. v případě, že nemáte možnost provést platbu bezhotovostně, lze částku složit v hotovosti na sekretariátu školy na  tř. Jiřího z Poděbrad u paní Makowské (případně po předchozí domluvě s třídním učitelem lze i jinak).

 

 

Vaše příspěvky slouží výhradně k financování aktivit spojených s Vašimi dětmi. Jako jsou například – příspěvky na sportovní kurzy, odměny za úspěchy v soutěžích, odměny za vynikající prospěch, příspěvky na exkurze do zahraničí, materiálové zabezpečení kroužků pořádaných školou, sociální fond pro rodiny ve finanční tísni, zvelebování prostředí školy (relaxační místnosti pro studenty, odpočinkové zóny), nákup kopírovacích strojů pro studenty, …

Bližší informace naleznete detailně zde: Sdružení rodičů | Slovanské gymnázium Olomouc (sgo.cz)

 

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

 

Za Sdružení rodičů

 

Mgr. Jarmila Weinlichová – pověřená výběrem příspěvků a párováním plateb

weinlichova@sgo.cz