Přijímací řízení - informace pro uchazeče

19. května 2020
Všechny aktuality

V pondělí 18. května 2020 byly odeslány pozvánky k přijímací zkoušce do vlastních rukou zákonným zástupcům uchazečů prostřednictvím České pošty.

Pokud zásilku neobdržíte, kontaktujte sekretariát školy na telefonním čísle 588 501 111.