Opatření obecné povahy - dodatek maturitní zkoušky