Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci č. 2/2020