Maturitní zkoušky 2021 - oznámení ředitele Slovanského gymnázia

21. října 2020
Všechny aktuality
Milé studentky, studenti, vážení rodiče,
v pondělí 19. 10. jsme obdrželi platné znění právní úpravy, která stanovuje rámec podmínek pro vykonání maturitních zkoušek v letošním školním roce. Vedení školy považuje zásah ze strany státu do průběhu maturit v tomto mimořádném roce za nešťastný a bezohledný vůči žákům maturitních ročníků.
Nová právní úprava nejen přenáší větší část povinností plynoucích ze zajištění průběhu společné (státní) části zkoušek na bedra školy, navíc přidává v profilové (školní) části u zkoušek z cizího jazyka povinnou písemnou práci. Jistě se shodneme, že měnit podmínky konání maturitních zkoušek pár měsíců před jejich konáním, je nezodpovědné. Je také trestuhodné, že tyto informace spolu s definitívní právní úpravou přicházejí tak pozdě.
Vedení školy se po konzultaci s učiteli rozhodlo na tyto změny reagovat. Mohu vás ujistit, že v současné době v reakci na novou právní úpravu upřesňujeme požadavky školy, tedy strukturu maturitních otázek a maturitních písemných prací tak, aby maturanti co nejdříve věděli, jak budou zkoušky probíhat a co bude jejich obsahem.
Současně jsme se rozhodli, vzhledem k mimořádným podmínkám panujícím v loňském a letošním školním roce, pro školní rok 2020/2021 snížit počet povinných zkoušek v profilové části maturitních zkoušek ze tří na dvě.
Podrobnosti a přesný popis průběhu maturit bude zveřejněn na webu školy do konce tohoto týdne.
Chtěl bych vás ujistit, že uděláme vše pro to, aby navzdory mimořádně nepříznivé situaci, proběhla příprava i samotný průběh zkoušek  tak, abychom dostáli pověsti jedné z nejkvalitnějších škol v naší zemi.
 
RNDr. Radim Slouka, ředitel Slovanského gymnázia